Dr Marek Porzeżyński

Dr Marek Porzeżyński

Pokój: 1756

Kontakt: m.porzezynski@uksw.edu.pl

Biogram: Asystent w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2016 r. doktor nauk prawnych. Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego organizowaną Przez Uniwersytet Florydy oraz Uniwersytet Warszawski, oraz Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Ponadto odbył kursy dotyczące szczegółowych aspektów praw własności intelektualnej organizowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej. Wcześniej pracował w polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych, w których doradzał klientom w zakresie prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii.

Prowadzone zajęcia: technologie informacyjne (ćwiczenia), technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze (ćwiczenia), zarządzanie jakością w administracji (ćwiczenia)

Zainteresowania badawcze: prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo mediów i reklamy oraz prawne aspekty nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony danych osobowych.

Publikacje:

1. „Wyczerpanie prawa do kopii programu komputerowego w kontekście wyroku C-128/11 UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.” – Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 3/2013, Poznań 2013 // Publikacja wyróżniona w konkursie na najlepszy artykuł z tematyki prawa nowych technologii kancelarii Maruta i Wspólnicy

2."Uwarunkowania dotyczącej Jednolitego Patentu Europejskiego oraz możliwe skutki dla Polski wynikające z jego wdrożenia” – In short but to the point – Comments on EU Law, Kraków 2013

3.„Wpływ myśli Rafała Lemkina na rozwój teorii zbrodni ludobójstwa  w międzynarodowym prawie karnym” – red. M. Sobiecka, M. Ślęzak, Polski wkład w rozwój prawa międzynarodowego, Warszawa 2014

4.„Wymagania dotyczące nazw produktów leczniczych oraz ich ochrona” – red. A. M. Bielecki, B. Sasin, Współczesne wyzwania prawa ochrony zdrowia, Warszawa 2013

5.„Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2012 r. o sygn.. akt V CSK 109/11 – aprobująca” – Czasopismo Lexuss, nr 18(33) kwiecień-czerwiec 2013, ISSN1897-4759

6.„Uwarunkowania prawne dotyczące ochrony znaków towarowych użytych w reklamie za pomocą odniesień w Internecie.” – Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego numer 1-2 (czerwiec 2013), Warszawa 2013

7.„Domeny internetowe – naruszenia i ich zwalczanie” – red. A. Sztoldman, Prawo wobec innowacji technologicznych, Warszawa 2013